τι είναι το OpenRAW

Το OpenRAW είναι μια κίνηση ενός αριθμού φωτογράφων, αλλά και προγραμματιστών και γενικά όσων έχουν σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία, ώστε να δημιουργηθεί και να υιοθετηθεί από τους κατασκευαστές ψηφιακών…