τι είναι το OpenRAW

Το OpenRAW είναι μια κίνηση ενός αριθμού φωτογράφων, αλλά και προγραμματιστών και γενικά όσων έχουν σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία, ώστε να δημιουργηθεί και να υιοθετηθεί από τους κατασκευαστές ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ένα κοινό και ανοιχτό πρότυπο RAW αρχείων για όλες τις μηχανές. Σκοπός είναι να δοθεί μια λύση στο μελλοντικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί…

τι είναι τα RAW αρχεία των ΨΦΜ

Ένα RAW αρχείο αποτελείται από τα δεδομένα που καταγράφει ο αισθητήρας μιας Ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (ΨΦΜ) ως εικόνα, μαζί με τις ρυθμίσεις της ΨΦΜ τη στιγμή της έκθεσης. Το RAW είναι το λιγότερο δυνατό επεξεργασμένο αρχείο που μπορεί να παράγει μια ΨΦΜ και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας αν δε μετατραπεί σε κάποιο άλλο κοινό…