περί / about

To raw.gr είναι ένας πληροφοριακός δικτυακός τόπος σχετικά με τη χρήση και χρησιμότητα των raw αρχείων των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Σκοπός είναι το φορμά αυτό και τα πλεονεκτήματα του να γίνουν περισσότερο γνωστά στους Έλληνες φωτογράφους.

Raw.gr is an informational web site about the use and usefulness of raw image files from digital cameras. Its aim is that the raw image file format and its advantages to become more known to Greek photographers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.