τι είναι το OpenRAW

Το OpenRAW είναι μια κίνηση ενός αριθμού φωτογράφων, αλλά και προγραμματιστών και γενικά όσων έχουν σχέση με την ψηφιακή φωτογραφία, ώστε να δημιουργηθεί και να υιοθετηθεί από τους κατασκευαστές ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών ένα κοινό και ανοιχτό πρότυπο RAW αρχείων για όλες τις μηχανές.

Σκοπός είναι να δοθεί μια λύση στο μελλοντικό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί καθώς οι διάφοροι τύποι RAW αρχείων των κατασκευαστών ΨΦΜ συχνά εγκαταλείπονται από αυτές χωρίς υποστήριξη σε λογισμικό για τη μετατροπή τους καθιστώντας έτσι το αρχείο πολλών φωτογράφων άχρηστο. Επίσης καθώς τα πρότυπα αυτά των RAW αρχείων βρίσκονται υπό περιορισμούς πνευματικής ιδιοκτησίας των κατασκευαστών ΨΦΜ είναι ακόμα πιο δύσκολο να αναπτυχθεί αξιόπιστο και ελεύθερο λογισμικό για τη μετατροπή αυτών των αρχείων.

Σχετικοί σύνδεσμοι: About OpenRAW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.